پرش به محتوا
میز کنترل پنل مدل1 1 استودیو آیدینگ

طراحی میز اپراتوری کنترل پنل

صاایران – 1395

طراحی میز اپراتوری کنترل پنل جهت کنترل دستگاه های اسکنر انجام گرفت. در این پروژه طراحی میز از جنس چوب، انتخاب رنگ میز، چیدمان اجزاء کنترل پنل همچنین طراحی گرافیک کنترل در دستور کار استودیو دیزاین آیدینگ بوده است.

در طراحی این محصول فاکتورهای مختلفی در شکل گیری طرح نهایی موثر بوده که در زیر به بخشی از این موارد اشاره شده است:

+  انتخاب مدل چراغ های هشدار و کلید های کنترل پنل از مدلهای موجود در بازار

+  موارد و پارامترهای ارگونومیک و آنتروپومتریک مختلف برای راحتی اپراتور

+  یکپارچه کردن میز و کنترل پنل در قالب یک محصول واحد

+  طراحی ساده گرافیک کنترل پنل برای سهولت اپراتوری

مهمترین مهارتهای مورد نیاز پروژه

فرم پردازی
مدلسازی کامپیوتری
انتخاب رنگ
رندر کامپیوتری
دانش ارگونومی
شناخت روش ساخت

پروژه های دیگر

با طراحی درست، همیشه یک قدم جلوتر از رقبای سنتی هستید.